Een open brief aan de leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie

Geachte,

Wij richten deze brief aan U, om U te waarschuwen voor de gevolgen van de Europese octrooiwet. We zijn vooral bezorgd over de octrooien op planten en dieren, genetisch materiaal, veredelingsprocessen voor planten en dieren, de voeding die daarvan is afgeleid en de impact ervan op boeren/tuinders, veredelaars/fokkers, consumenten, innovatie en biodiversiteit.

Het Europese Parlement keurde een ‘Richtlijn voor Biotechnologische Octrooien’ goed in 1998 (Dir. 98/44 EC “Wettelijke Bescherming op Biotechnologische Uitvindingen”). De richtlijn werd in 1999 geïntegreerd in het ‘European Patent Office’ (EPO) en sindsdien werden er al 900 octrooien op dieren en 1800 octrooien op planten verleend. Duizenden octrooien zijn nog in aanvraag. Tien jaar nadat de richtlijn op planten en dieren werd goedgekeurd, is de negatieve impact van de Europese Octrooiwet overduidelijk:

  • ► Er is een negatieve impact op innovatie, aangezien fokkers de geoctrooieerde planten, dieren of genetisch materiaal niet vrij mogen gebruiken voor verdere teelt.
  • ► De octrooien zijn de motor achter de enorme marktconcentratie in de zaadsector, het vernietigt de onderlinge competitie en concurreert kleine en middelgrote organisaties uit de markt.
  • ► De octrooien zorgen voor hogere prijzen voor de boeren, minder keuze voor de consumenten en hebben een negatieve impact op agro-biodiversiteit.

Het huidige wettelijke kader volstaat niet om te komen tot een duidelijk en effectief verbod voor octrooien op planten en dieren. Dit is een groot tekort. Deze regels kunnen gemakkelijk omzeild worden, zoals blijkt uit veel beslissingen van het EPO. Zo kan de vergunning op gensequenties en teeltprocessen bijvoorbeeld makkelijk uitgebreid worden naar planten en dierensoorten.

Wij zijn vooral bezorgd dat het EPO in toenemende mate octrooien zal verlenen voor conventionele planten en dieren (zonder genetische manipulatie). Dit is een alarmerende ontwikkeling aangezien conventionele planten tot voor kort geen octrooi konden krijgen. In veel zaken dekken deze octrooien de volledige keten van landbouw en voedingsproductie. Zelfs na de beslissing in de ‘Broccoli Case’ die octrooien op conventionele teeltprocessen van planten en dieren uitsloot (G2/07 and G1/08), startte de EPO in januari 2011 opnieuw met het goedkeuren van octrooien op zaden, planten en voedsel afgeleid van conventionele teelten.

Zulke octrooien creëren een nieuwe afhankelijkheid voor boeren en tuinders, veredelaars en voedselproducenten. Dit moet worden beschouwd als het zich onrechtmatig toe-eigenen van natuurlijke hulpbronnen in de landbouw en de voedselproductie, en als een algemeen misbruik van de Octrooiwetten.

Boeren en tuinders hebben nood aan een strategie die de zaadbiodiversiteit redt. De informele zaadmarkt moet geïntegreerd worden in een overkoepelend legaal kader. Ook al is dit niet het onderwerp van deze brief, toch willen we er op wijzen dat de EU-reguleringen voor het beschermen van plantendiversiteit en de EU zaadcatalogus in deze zin moet worden aangepast.

We vragen U om een dringende herziening van de Europese Octrooiwet in biotechnologie en plantteelt. En om duidelijke reguleringen te ondersteunen die de mogelijkheid tot octrooieren van planten, diersoorten, genetisch materiaal en teeltprocessen voor planten en dieren uitsluit.

Hoogachtend,